İstanbul'un Orta Noktası

Şehzade Camisi'nin ana caddeye bakan avlu duvarının Dede Efendi Caddesi tarafındaki köşesinde 38 Cm. çapında, 128 cm yüksekliğinde yeşil mermerden yapılmış bu taşın istanbul'un merkezini işaret ettiği rivayet edilir.

Söz konusu somaki mermer taş hakkında bir çok sözlü rivayet olmasına rağmen yazılı kaynak sadece Evliya çelebi'nin Seyahatnamesi'dir. Seyahatname'nin 1. cildinde İstanbul'daki tılsımlı taşları analtırken Evliya Çelebi, "Mimar Sinan Şehzadebaşı Camii'ni öyle bir yere yapmak ister ki aynı zamanda İstanbul'un tam merkezinde yani ortasında olsun. İşte suriçinden ölçüm yaparak İstanbul'un tam orasının burası olduğun tespit eder ve buraya mavi granit taşı kor. O'na göre burası İstanbul'un tam ortasıdır" diyerek bahsetmektedir. Sözlü rivayetlerin birinde; "Şehzade Camii'nin Veznecilere doğru köşe noktasında yeşil somakiden yapılmış mermer sütunun olduğu yerde Bizans döneminde İstanbul'uun orta yeri olduğunu gösterir bir işaret bulunmaktaymış, Mimar Sinan Külliyenin inşası sırasında avlu duvarına isabet eden bu işaretin üstüne yeşil bir sütun koydurmuş. Böylelikle Sinan önceden var olan bir işareti revize etmiştir" şeklinde geçmektedir.

Güney ve Doğu duvarlarının birleştiği bu noktada alt ve üstü demir millere oturtulmu böylelikle dönebilen bu somaki mermer sütun, yol seviyesinin yükseltilmesi sebebiyle artık dönememektedir.

25/02/2022