İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı


İçeriğe git

Alan Başkanı

Alan Yönetimi > İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı

Untitled Document

Dr. Mimar Halil Onur

İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanı

 

Özgeçmişi


Alan Başkanı’nın görevleri ;

• Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için yetkili idare ile birlikte çalışma programlarını belirlemek, kaynak araştırması yapmak,

• Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,

• Alanın sunum, tanıtım, eğitim, bakım, onarım, güvenlik ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve ekipman alımı için her türlü sözleşme, şartname taslaklarını yetkili idare ile birlikte hazırlamak,

• Alanın doğal ve kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliğini sağlamak,

• Denetim birimince yıllık denetim raporlarının hazırlanması ve bu raporların eşgüdüm ve denetleme kuruluna sunulması için eşgüdümü sağlamak.

Ana Sayfa | Dünya Miras Alanı | Alan Yönetimi | Yönetim Planı | Görsel | Güncel | İletişim | Linkler | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön