İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı


İçeriğe git

Duyurular

Güncel

Untitled Document

03 Kasım 2009 tarihinde çalışmalarına başlanılan ve yaklaşık iki yıllık bir sürede hazırlanan İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı; 28.10.2011 tarihinde İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

Ayrıca, İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nın uygulanabilirliğinin arttırılması amacıyla, Yönetim Alanı içinde yer alan Fatih, Zeytinburnu, Eyüp ve Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulan ve görüşülen İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı, Fatih, Zeytinburnu, Eyüp ve Bayrampaşa İlçe Belediye Meclislerinin Kasım 2011 toplantılarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de Aralık 2011 toplantısında uygun görülmüştür.

 

Dolayısıyla, İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nın uygulanabilirliğinin ve gerekli eşgüdümün sağlanması büyük önem arz etmektedir. Zira, ilgili yönetmelikte; Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanan yönetim planına uymak zorundadırlar. Yetkili idareler, plan kapsamındaki hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli ödenekleri ayırmakla yükümlüdürler. hükmü getirilmiştir. Yine, Alan Başkanlığına; uygulama sürecinde, uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlarla ve yetkili idareler ile koordinasyon içinde olmak ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak görevi verilmiştir.

 

2012 yılında Dünya Miras Listesine Alınan Varlıklar

Ana Sayfa | Dünya Miras Alanı | Alan Yönetimi | Yönetim Planı | Görsel | Güncel | İletişim | Linkler | Site Haritası


Alt-Menu:


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön