Eşgüdüm ve denetleme kurulu, alan başkanı, danışma kurulunca kendi içinden seçilecek iki üye ile yönetim planı taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilci olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Alan başkanı, eşgüdüm ve denetleme kurulunun da başkanıdır. Eşgüdüm ve denetleme kurulu yılda en az iki kere yetkili idarenin çağrısı ile toplanır. Kurul toplantısının gündemi denetleme birimi ile yetkili idare tarafından belirlenir. Alan başkanının talebi üzerine veya yetkili idare gerekli gördüğü takdirde kurul, olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oylarıyla karar alır. Eşgüdüm ve denetleme kurulu toplantıları mahallinde yapılır. Eşgüdüm ve denetleme kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek altı ay içinde onaylar ve planın uygulanmasını denetler.


• Alan Başkanı (Mustafa Tural)
• Kültür ve Turizm Bakanlığı (Umut ÖZDEMİR)
• İstanbul Valiliği
• Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü (Mürsel SARI)
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Hüseyin TOK)
• Fatih Belediyesi (Erhan OFLAZ)
• Bayrampaşa Belediyesi (Can Gökhan BALEKOĞLU)
• Eyüpsultan Belediyesi (Cihat KURT)
• Zeytinburnu Belediyesi (Zafer ALSAÇ)
• Danışma Kurulu 1. Üye (Prof.Dr. Zekiye YENEN)
• Danışma Kurulu 2. Üye (Doç.Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU)