Türkiye Yeniden Unesco Yürütme Kurulunda
On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlıkları kapsamında istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecinde dahil olması önem taşımaktadır. Bu nedenle, güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla vatandaşlara yönelik anket çalışması yapılmaktadır. İlgili anketi doldurarak plana katkı sağlamak isteyen vatandaşlar ankete linkten ulaşabilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur