08/0/2018

SAKİNLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN KARASURLARI

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İngiltere Newcastle Üniversitesi’nin ortaklaşa yaptığı bir proje ile İstanbul Karasurları, bu kez bölgede yaşayanların gözüyle ve kişisel anılarıyla yorumlandı. Proje ekibi, 18 Haziran 2018 Pazartesi günü Alan Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Alan Başkanı Dr. Halil Onur’a proje kapsamında yürüttükleri çalışmalar konusunda detaylı bilgi verdi. “Çoğul kültürel miras” anlayışıyla gerçekleştirilen proje kapsamında araştırma ekibi surların çevresindeki tüm mahallelerde yürüyüş etnoğrafisi yöntemiyle görüşmeler yaptı ve geziler gerçekleştirdi. Kültürel mirasa atfedilen tarihi, mimari ve kültürel önemin dışında bölgede yaşayanların gözüyle ve kişisel geçmişiyle bölgeyi yeniden keşfeden, insanlarla yer/mekan arasındaki bağa daha farklı bir perspektiften bakan proje kapsamında Karasurları çevresinde yaşayan insanlarla ve mahalle sakinleriyle oturdukları bölgeler dolaşıldı, onlar açısından önemli olan yerler keşfedildi. Çoğul kültürel mirasa ve kültürel mirasın, insanların geçmişin izlerine atfettiği anlam ve değerlerle ilgili olduğuna vurgu yapan çalışma, Newton-Katip Çelebi Fonu kapsamında TUBİTAK ve AHRC (Birleşik Krallık) tarafından finanse ediliyor. İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Karasurları Örneği başlığını taşıyan projenin ilk kitapçığı da geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asu Aksoy, Dr. Ayşegül Yılmaz ve Zeynep Kunt’un, Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş’ın, Newcastle Üniversitesi’nden ise Prof. Dr. Christopher Whitehead, Doç. Dr. Tom Schofield, Dr. Gönül Bozoğlu ve Dan Foster-Smith’in yürüttüğü proje kapsamında Karasurları’nda bir haritalama çalışması da yapıldı.