Çalıştay: Kültürel Miras Etki Değerlendirmesinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği

Turizm, altyapı geliştirme, yeni binalar, kentsel dönüşüm ve arazi kullanımındaki değişiklikler gibi birçok faaliyetin Dünya Mirası mülklerinin Üstün Evrensel Değeri (OUV) üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Dünya Mirası Komitesi, Taraf Devletlerden, proje tekliflerinin olası etkilerini Miras Etki Değerlendirmesi (SED'ler) aracılığıyla sunmalarını talep etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İstanbul Tarihi Alanlar Şantiye Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Mülkleri Daire Başkanlığı tarafından desteklenen uluslararası uzmanlar, Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul’da buluşacak. 17-18 Nisan tarihlerinde, Kültürel Miras Etki Değerlendirmesi sürecini ve ICOMOS tarafından yayınlanan Kültürel Miras Etkileri Değerlendirmesi ile ilgili Kültürel Miras Etki Değerlendirme Kılavuzunu tartışacak. Çalıştayın sonuçları ışığında kültürel miras etki değerlendirmesinde çeşitli kritik konular ele alınacak ve kültürel dünya mirası özellikleri için kültürel mirasın etki değerlendirmelerine dair kılavuzun daha da iyileştirilmesine katkıda bulunma hedefine değinilecektir.

 

 

Workshop: Past, Present and Future of Cultural Heritage Impact Assessment

 

Many activities such as tourism, infrastructure development, new buildings, urban regeneration and changes in land use may have negative impacts on the Outstanding Universal Value (OUV) of the World Heritage properties.

 

The World Heritage Committee requests States Parties to present the possible impacts of the project proposals through Heritage Impact Assessments (HIAs).

 

Under the auspices of the Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, coordinated by the Site Management Directorate of the Historic Areas of Istanbul and supported by the Istanbul Metropolitan Municipality Department of Cultural Properties, international experts will meet in Istanbul at the Haliç Congress Center between 17-18 April to discuss the Cultural Heritage Impact Assessment process and the Guidance on Cultural Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties published by ICOMOS. Various critical issues on cultural heritage impact assessment will be discussed with the objective to contribute to further improvement of the Guidance on Cultural Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties in the light of the outcomes of the workshop.

 

UNESCO