../../..

Tarihi Yarımada Yönetim Planı Çalıştayı

 

Tarihi Yarımada Yönetim Planı revizyonu kapsamında, 20 Nisan Pazartesi günü bir çalıştay düzenlenecek.

 

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Güncelleme çalışmaları kapsamında 20 Nisan Pazartesi günü Kalyon Otel’de bir çalıştay düzenlenecek. Bilindiği gibi UNESCO Dünya Miras Komitesi 2012 (St. Petersburg-Rusya) ve 2013 (Phnom Penh-Kamboçya) yılında düzenlenen oturumlarında İstanbul’a dair aldığı kararlarda, Yönetim planının ilk yıllık revizyonu sırasında ICOMOS’un tavsiyelerinin dikkate alınmasını ve yönetim planının yıllık gözden geçirilmesinin gereğince yapılması”nı tavsiye etmişti. Kalyon Otel’de düzenlenecek çalıştayla, uluslararası ve ulusal mevzuat gereğince değişen şartlara göre yönetim planını yeniden değerlendirilerek güncellenmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması hedefleniyor.

 

Güncelleme çalışmaları kapsamında 9 Aralık 2014 tarihinden bu yana, Risk Yönetimi, Erişilebilirlik, Ziyaretçi Yönetimi, Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım, Alan’ın Öneminin ve Değerinin Algılanması, Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi ile Yönetim ve Organizasyon gibi Yönetim Planı’nda yeralan başlıklar altında bir dizi odak grup toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonrasında elde edilen çıktılar, çalıştay davetiyesi ile birlikte ilgili katılımcılara iletildi. Çalıştaydan elde edilecek sonuçlar çerçevesinde yönetim planı revizyonunun Haziran ayı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.