ETKİ DEĞERLENDİRMEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: İSTANBUL ÖRNEĞİ

İstanbul Alan Başkanlığı, UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 43. Oturumu kapsamında Bakü’de 3 Temmuz 2019 tarihinde “Etki Değerlendirmeyi Yeniden Düşünmek: İstanbul Örneği” başlıklı bir panel ve sergi düzenledi.
Etki Değerlendirmeyi Yeniden Düşünmek: İstanbul Örneği” başlıklı panel ve sergi ile İstanbul’un Kültürel Miras Etki Değerlendirme (KÜMED) sürecinde yaşadığı deneyimler, Dünya Mirası ailesiyle paylaşıldı.
Düzenlenen panel ve sergiye UNESCO Türkiye Daimi Büyükelçisi Ahmet Altay CENGİZER, UNESCO Dünya Mirası Merkezi Direktörü Dr. Mechtild ROSSLER, İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanı Dr. Halil ONUR, ICOMOS Danışma ve İzleme Birimi Direktörü Regina Durighello ve Dünya Mirası Merkezi Kuzey Amerika ve Avrupa Direktörü Isabelle ANATOLE-GABRİEL, Fatih Belediye Başkanı Ergün TURAN, Doç. Dr. Hülya BERKMEN katıldı.
Moderatörlüğünü, ICCROM’un uzmanlarından Gamini Wijesuriya'nın yaptığı panelde, Alan Başkanı Dr. Halil Onur sunumunda, İstanbul'un Tarihi Alanları Dünya Mirası Alanı ve çevresinde yer alan projelerin KÜMED (Kültürel Miras Etki Değerlendirme) çalışmaları sırasında yaşanan tecrübeleri Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Ayasofya Medresesi rekonstrüksiyonu ve Avrasya Tüneli - Mermer Kule Geçişi örnekleri üzerinden katılımcılara aktardı. Dr. Onur söz konusu projeleri iyi ve başarılı birer örnek olarak sunmadıklarının altını çizerek, tüm bu süreç boyunca ilgili kurumlar ve STK’lar arasında da olumlu-olumsuz yaklaşımların olduğuna ve tartışmaların yaşandığına dikkat çekti.
Doç. Dr. Hülya Berkmen sunumunda, KÜMED sürecinde yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla 17-18 Nisan 2019'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen KÜMED çalıştayının sonuçlarını paylaştı.
ICOMOS Danışma ve İzleme Birimi Direktörü Regina Durighello da KÜMED’in üstün evrensel değeri korumak için en önemli araçlardan biri olduğunun altını çizdi ve KÜMED hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konulara işaret etti.
UNESCO Dünya Mirası Merkezi Avrupa-Kuzey Amerika Birimi Şefi Dr. Isabelle Anatole-Gabriel ise yaptığı sunumda; gerçekleştirilen çalıştay ve panel sonuçlarının, KÜMED’in uluslararası ölçekte daha iyi kavranabilmesi için ICOMOS International ile paylaşılmasının önemine dikkat çekti. Dr. Anatole-Gabriel, çalıştay sonuçlarının hâlihazırda revize edilen KÜMED rehberi için de önemli bir girdi sağlayacağını belirtti.