ETKİ DEĞERLENDİRMEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: İSTANBUL ÖRNEĞİ SERGİSİ

Etki Değerlendirmeyi Yeniden Düşünmek: İstanbul Örneği” başlıklı sergi ile İstanbul’un Kültürel Miras Etki Değerlendirme (KÜMED) sürecinde yaşadığı deneyimler, Dünya Mirası ailesiyle paylaşıldı.
7 Temmuz 2019 tarihine kadar Bakü Kongre Merkezi’nde ziyarete açık olan sergide İstanbul’un KÜMED deneyimi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Avrasya Tüneli -Mermer Kule Geçişi ve Ayasofya Medresesi Rekonstrüksiyonu üzerinden anlatıldı. Sergide, proje fikrinin ortaya çıkışından gerçekleşmesine kadar geçen süreçte Dünya Mirası Komitesi, ICOMOS ve taraf devletin projeye yaklaşımı, KÜMED sürecinin devreye girmesi, KÜMED sonrası projede yapılan iyileştirme ve değişiklikler ele alındı.