İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı


İçeriğe git

T.Y. Yönetim Planının Süreci

Yönetim Planı > Tarihi Yarımada Yönetim Planı

Untitled Document

“İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı” Hazırlık Süreci
İlgili mevzuat İstanbul’un Tarihi Alanları için yönetim plânı hazırlanmasında eşgüdüm görevini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne vermektedir. Planın hazırlanması sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına görevlendirilmiş olan Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından “2010 Avrupa Kültür Başkenti Yerel Yönetimler İş Birliği Protokolü” kapsamında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na başvuruda bulunulmuştur. Ajans Yürütme Kurulu’nun 02.02.2009 gün ve 05 sayılı kararı ile “İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı”nın hazırlanması işi İstanbul 2010 projesi olarak kabul edilmiştir. Ajans Bütçe ve İhale Komisyonu’nun 16.09.2009 tarih ve 349 sayılı kararı ile de “İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Hazırlanması”nın Boğaziçi İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi ve Ticaret. A.Ş. (BİMTAŞ) tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve 03.11.2009 tarihinde imzalanan sözleşme ile İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı çalışmaları başlamıştır. “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yönetim planı taslağının Alan Başkanı’nın eşgüdümünde, Alan’ın niteliğine bağlı olarak farklı meslek gruplarına mensup uzman ve danışmanlardan oluşturulacak bir ekip tarafından hazırlanması hükme bağlanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nın süreci; yönetim planı taslağının hazırlanması ve değerlendirilmesi, yönetim planının onaylanması, uygulanması, denetlenmesi, izlenmesi ve güncellenmesi olarak programlanmıştır.

Ana Sayfa | Dünya Miras Alanı | Alan Yönetimi | Yönetim Planı | Görsel | Güncel | İletişim | Linkler | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön