bilgi@alanbaskanligi.gov.tr

0212 455 32 12

M.Mustafa Tural

1975 yılında İstanbul’da doğan M.Mustafa Tural 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olarak “Şehir Plancısı” ünvanı almıştır.

Mezun olduğu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü’nde göreve başlamış ve Nazım İmar Planı çalışmalarında bulunmuştur.

2000 yılında kendi isteğiyle belediyedeki görevinden ayrılan M.Mustafa Tural Serbest Meslek hayatına başlamıştır. Bu tarihten itibaren imar planları, mimari projeler, peyzaj projeleri, kentsel tasarım projeleri, park ve bahçe düzenlemeleri ve inşaat alanında faaliyette bulunan firmanın ortağı olarak bir çok projeye imza atmıştır.

2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul III No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir,

2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

2016 yılında İstanbul IV No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

2017 yılında tekrar İstanbul III No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır ve halen Kurul Başkanı olarak bu göreve devam etmektedir.

26.09.2019 tarihinde İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanı olarak atanmıştır.