bilgi@alanbaskanligi.gov.tr

0212 455 32 12

Tarihi Yarımada Yönetim Planı Vizyonu

Temel değerlere sahip olan ve 2011 onanlı İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nda belirlenen vizyon güncelleme sürecinde değiştirilmemiştir. Bu vizyon; “Zengin tarihi birikimini koruyup, yaşayan, üreten, sosyal-ekonomik mekânsal ve kültürel kimliğini geleceğe aktaran bir Tarihi Yarımada için kullanıcıların ve yaşayanların katılımıyla tüm kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm ve şeffaflık içinde yürütülen; Tarihi Yarımada’nın üstün evrensel değerini koruyan bir Yönetim Planı” olarak tanımlanmıştır. Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda “Alanın bir yönetim planı çerçevesinde korunması” ilkesi benimsenmiştir. Yönetim Planı güncelleme sürecinde yapılan çalışmalarda aynı ilke temel alınmıştır.