42. DÜNYA MİRASI KOMİTESİ BAHREYN'DE BAŞLADI

 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 42. Dünya Mirası Komitesi toplantısı Bahreyn’in başkenti Manama’da başladı. Detaylar>>>


BURSA UNESCO LİSTESİNE GİRİŞİNİ KUTLUYOR

 

Bursa Alan Başkanlığı UNESCO Listesi’ne kaydedilişini bir dizi etkinlikle kutluyor. Detaylar>>>


SEUL HEYETİ, ALAN BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ

 

Alan Başkanlığı’nı ziyaret eden Seul Belediyesi yetkililerine, kültürel miras konusunda yapılan çalışmalara dair bilgi verildi. Kore’nin Seul Belediyesi İmar ve İskan Müdürlüğü yetkilileri, kültürel miras konusunda İstanbul’da yapılan çalışmalara dair bilgi almak için ilgili birimlere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Detaylar>>>


İSTANBUL'UN TARİHİ ALANLARI TASLAK KARARI YAYINLANDI

 

Bilindiği gibi UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’ne Taraf Devlet olan ülkemiz, 1 Şubat 2018 tarihinde ilgili Komite kararı gereğince ilgili danışman organlarınca incelenmek üzere UNESCO Dünya Merkezi’ne, İstanbul’un Tarihi Alanları’na dair bir korunma durumu raporu iletmişti. Detaylar>>>


SALT HEYETİ İSTANBUL’DAYDI

 

Ürdün’ün Salt şehri belediyesinden bir uzman grubu, 11 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nı, KUDEB’i ve İstanbul’un Tarihi Alanları Alan Başkanlığı’nı ziyaret etti. Detaylar>>>


UNESCO 2018 KORUNMA DURUMU RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

 

Varlığın korunma durumuna ve uygulamasına ilişkin, Dünya Miras Komitesi'nin 42. oturumunda değerlendirmek üzere sunulacak raporumuz. Detaylar>>>

İSTANBUL TARİHİ ALANLARI ALAN BAŞKANLIĞI

İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı; Alan Başkanı, Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu?ndan ve Yönetim Planı uygulama sürecinde Alan Başkanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulması halinde oluşturulacak Denetleme Birimi?nden oluşmakta olup, ilgili mevzuat gereğince, Alan Başkanlığına; uygulama sürecinde, uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlarla ve yetkili idareler ile koordinasyon içinde olmak ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak görevi verilmiştir.

DETAYLAR

İSTANBUL TARİHİ ALANLARI