bilgi@alanbaskanligi.gov.tr

0212 455 32 12

Ulusal Kültürel Miras Koruma Mevzuatı

 

1. 1877 SPAB BİLDİRİSİ: ESKİ BİNALARI KORUMA TOPLULUĞU’NUN KURULUSUYLA ÖNE SURULEN İLKELER ,1877

   2. MADRİD KONFERANSI TAVSİYE KARARLARI (1904)

   3. CARTA DEL RESTAURO* (1931)

   4. ATİNA TÜZÜĞÜ (1933), IV. ULUSLARARASI ÇAĞDAS MİMARİ KONGRESİ

   5. ROERICH ANLAŞMASI, SANATSAL VE BİLİMSEL KURUMLARIN VE TARİHİ ANITLARIN KORUNMASI, 1933

   6. -AVRUPA KÜLTÜR ANLAŞMASI (COE), 1954

   9. UNESCO ARKEOLOJİK KAZILARA UYGULANABİLİR ULUSLAR ARASI PRENSİPLER HAKKINDA TAVSİYE KARARLARI-1956

   10. PALMA TAVSİYE KARARLARI, 1965

   11. AVRUPA KÜLTÜREL MİRASI İÇİN KORUYUCU BİR ENVANTER AMACIYLA TAVSİYE EDİLEN KRİTERLER VE YÖNTEMLER,

   12. AVRUPA KONSEYİ ANTİK YAPILARIN VE TARİHİ VEYA SANATSAL SİT ALANLARININ TESCİLİNE YÖNELİK KRİTERLER VE YÖNTEMLERE İLİŞKİN İLKE KARARI (66-19),1966.

   13. TARİHSEL VEYA SANATSAL DEĞER TAŞIYAN BİNA GRUPLARI VE ALANLARININ ETKİN KORUNUMU VE REHABİLİTASYONUNA DAİR İLKELER VE UYGULAMALARA YÖNELİK BATH TAVSİYE KARARI, 1966.

   14. ICOMOS- TARİHSEL VEYA SANATSAL MERKEZLERİN KORUNMASI VE CANLANDIRILMASINA İLİŞKİN İLK KONFERANS, 15-19 MART 1967.

   15. QUİTO NORMLARI: SANATSAL VE MİMARİ DEĞERİ OLAN ANIT VE ARAZİLERİN KORUNMASI VE KULLANIMINA İLİŞKİN TOPLANTININ SON RAPORU (ICOMOS 1967)

   16. AVRUPA KONSEYİ TARİHİ VE SANATSAL DEĞERİ OLAN BİNA ALANLARININ VE GRUPLARININ AKTİF KORUNMASI VE ONARIMI UYGULAMA VE İLKELERİNE İLİŞKİN KARAR (68/11) (COE 1968)

   17. LAHEY TAVSİYE KARARI (TAVSİYE KARARI D),ANITLARIN, TARİHİ VE SANATSAL ÖNEM ARZ EDEN BİNA GRUPLARI VE ALANLARININ ETKİN KORUNMASI İLE İLGİLİ BÖLGESEL PLANLAMA KAPSAMINDA ALINAN İLKE KARARLARI (68/12)

   18. AVIGNON TAVSİYESİ (TAVSİYE KARARI E), TARİHİ VE SANATSAL FAYDAYA SAHİP BİNA GRUPLARI VE ALANLARININ KORUNMASI VE REHABİLİTASYONUNA YÖNELİK POLİTİKA UYGULANMASI, 1968.

   19. UNESCO KAMUSAL VE ÖZEL YAPIM ÇALIŞMALARINCA TEHDİT EDİLEN KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN TAVSİYE KARARI, 1968.

   20. AVRUPA KONSEYİ BRÜKSEL İLKE KARARI, BES SEMPOZYUMUN GENEL ÇIKARIMLARI,1969.

   22. AVRUPA KONSEYİ TAVSİYE KARARI 589, 1970.

   23. AVRUPA KONSEYİ VENEDİK’İN KORUNMASI VE YENİLENMESİNE YÖNELİK KARAR (70-23), 1970.

   24. ICOM GELEN ESERLER ETİK KURALLARI, 1970.

   25. UNESCO KÜLTÜREL VARLIKLARIN YASADIŞI İTHALATININ, İHRACATININ VE EL DEĞİŞTİRMESİNİN YASAKLANMASI VE ÖNLENMESİ ANLAŞMASI, 1970.

   26. AVRUPA KONSEYİ TARİHİ ÖNEME SAHİP KENTLERE İLİŞKİN SPLİT BİLDİRİSİ, 1971.

   27. AVRUPA KONSEYİ, ANITLAR VE ÖREN YERLERİ KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASINA YÖNELİK ARA ÖNLEMLERE İLİŞKİN İLKE KARARI (72/20),  1972

   28. AVRUPA KONSEYİ ANITLARIN, BİNA GRUPLARININ VE TARİHSEL VEYA SANATSAL DEĞER TAŞIYAN ÖREN YERLERİNİN ULUSAL ENVANTERLERİNİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN TAVSİYE KARARI (72/21), 1972.

   29. AVRUPA KONSEYİ AVRUPA KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASI HAKKINDA TAVSİYE, (681), 1972.

   30. (ICOMOS) 3. ICOMOS GENEL KURULU ÇAĞDAS MİMARİNİN ESKİ YAPI GRUPLARININ İÇİNE SOKULMASINA İLİŞKİN SEMPOZYUM İLKE KARARLARI, 1972

   31. ICOMOS İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEKİ AHŞAP KASABALARA İLİŞKİN SANDEFJORD KARARI, 1972.

   33. AVRUPA KONSEYİ KÖY VE KENT ARASINDAKİ DENGEDE KIRSAL CANLANDIRMA POLİTİKALARINA İLİŞKİN İLKE KARARI (73-13), 1973.

   40. BARİ BEYANNAMESİ, 3. AVRUPA KONSEYİ BÖLGESEL PLANLAMADAN SORUMLU BAKANLAR KONFERANSI, 1976.

   41. BERLİN BİLGİ SOLENİ KARARLARI, BUYUK AVRUPA SEHİRLERİ VE DEĞİSİM GECMİS İCİN GELECEK AVRUPA PİLOT PROJELER PROGRAMI SEMPOZYUMU, 1976.

   42. AVRUPA MİMARİ MİRASINA İLİSKİN STRAZBURG BİLDİRİSİ TARİHİ ŞEHİRLER İKİNCİ AVRUPA SEMPOZYUMU, 1976.

   43. ICOMOS KÜLTÜREL TURİZM TÜZÜĞÜ, 1976.

   44. UNESCO EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR MALZEMELERİNİN İTHALATINA İLİŞKİN ANLAŞMA, 1976.

   45.UNESCO TARİHİ BÖLGELERİN KORUNMASI VE ÇAĞDAŞ ROLÜ HAKKINDAKİ TAVSİYE, 1976.

   49. AVRUPA KONSEYİ KIRSAL MİMARİ MİRASA İLİŞKİN 881 NO’LU TAVSİYE KARARI, 1979

   50. AVRUPA KONSEYİ MİMARLARA, ŞEHİR PLANCILARA, İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE VE PEYZAJ MİMARLARINA YÖNELİK UZMANLIK EĞİTİMİ KARARI, 1980.

   51. AVRUPA KONSEYİ TİCARETİ AZALAN BAZI ZANAATLARA KATKIDA BULUNMAK İÇİN EL SANATLARI FAALİYETİ BAĞLAMINDA ALINAN TAVSİYE KARARI (81/13), 1981

   52. ICOMOS GENEL KURULU İLKE KARARLARI, 1981.

   54. ICOMOS DRESDEN DEKLARASYONU, 1982.

   55. ICOMOS TLAXCALA BİLGİRGESİ, 1982.

   56. ICOMOS QUEBEC KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASINA YÖNELİK TÜZÜK, Deschamba-1982.

   58. ROMA BİLDİRGESİ, 1983.

   59. AVRUPA KONSEYİ ARKEOLOJİ VE PLANLAMA TOPLANTISI SONUÇLARI, 1984.

   60. AVRUPA'NIN MİMARİ MİRASI KORUMA SÖZLEŞMESİ, Strasbourg, 1985.

   61. AVRUPA KONSEYİ AVRUPA KÜLTÜR VARLIKLARINA YÖNELİK SUÇLAR ANLAŞMASI SÖZLEŞMESİ, DELHİ, 1985.

   62. AVRUPA KONSEYİ KENTSEL AÇIK ALANLARA İLİŞKİN TAVSİYE KARARI, 1986.

   63. AVRUPA KONSEYİ MİMARİ MİRASIN KORUNMASINDA ETKİLİ OLAN EL SANATLARI TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TAVSİYE KARARI,  1986.

   64. ICOM MESLEKİ ETİK KURALLARI, 1986. 65. ICOMOS WASHINGTON TÜZÜĞÜ, TARİHİ KENTLERİN VE KENTSEL ALANLARIN KORUNMASI TÜZÜĞÜ, 1987.

   66. AVRUPA KONSEYİ AVRUPA KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE TAVSİYE KARARI 1075, 1988.

   67. UNEP-MAP-PAP TARİHİ BİNALARIN VE KENTLERİN MEKANSAL GELİŞİMLERİNİ İNCELEME VE SUNMA METODOLOJİSİ ÇALIŞTAYI TAVSİYELERİ, 1988.

   69. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ'NİN ÜYE DEVLETLER'E ARKEOLOJİK MİRASIN ŞEHİR VE ÜLKE PLANLAMA ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TAVSİYE KARARI, 1989.

   70. AVRUPA KONSEYİ AVRUPA’DAKİ MİMARİ MİRASIN DOĞAL FELAKETLERE KARSI KORUNMASI İÇİN DÜZENLEYİCİ ÖNLEMLERE İLİSKİN AVRUPA MUHAVERESİNİN SONUÇLARI, Ravello, 1989.

   71. AVRUPA KONSEYİ KIRSAL MİMARİ MİRASIN KORUNMASI VE DEĞERİNİN ARTIRILMASI HAKKINDA AK TAVSİYE KARARI, 1989.

   72. AVRUPA KONSEYİ MALAGA BİLDİRGESİ KARAR 200’e EK olarak AKDENİZ BOLGELERİ’NİN 2. KONFERANSI ÜZERİNE AVRUPA YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER DAİMİ KONFERANSI, 1989.

   73. TARİHİ BİNALARIN VE ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞTAYIN SONUÇLARI VE TAVSİYELERİ, (UNEP/PAP/RAC), Split, 1989.

   74. YENİ BİR AVRUPA İÇİN PARİS ŞARTI, YENİ BİR DEMOKRASİ, BARIŞ VE BİRLİK ÇAĞI, AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI TOPLANTISI, 1990.

   75. ICOMOS ARKEOLOJİK MİRASIN KORUNMASI VE YÖNETİMİ TÜZÜĞÜ, 1990.

   76. GRAZ MUHTIRASI, TRAFİKTE ŞEHRİN BOĞUCULUĞUNDAN UZAK DURMAK: 1990,

   78. UNEP PAP/RAC, TARİHİ ALANLARDA YENİLEŞTİRME PROJELERİNİN PLANLANMASI TASARLANMASI VE UYGULANMASI ÇALIŞTAYI SONUÇ VE TAVSİYELERİ, Barselona, 1990.

   85. AVRUPA KONSEYİ DOĞAL AFETLERE KARŞI MİMARİ MİRASIN KORUNMASINA İLİŞKİN TAVSİYE KARARI, (93-9), 1993.

   89. ICOM MÜZELER, UYGARLIK VE GELİŞİM ÇALIŞTAY RAPORU, AMMAN, 1994.

   90. ICOMOS NARA ÖZGÜNLÜK BELGESİ, NARA, 1994.

   91. ICOMOS SUOMENLINNA KARARLARI: ANITLAR, TOPLULUKLAR VE ALANLAR, Finlandiya, 1995.

   95. KÜLTÜREL MİRASIN KANUNA AYKIRI EYLEMLERE KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ TAVSİYE KARARI-R(96), 1996.

   96. ICOMOS SUALTI KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI VE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TÜZÜK, Sofya, 1996.

   97. ICOMOS SAN ANTONIO DEKLARASYONU, Teksas, 1996.

   98. AVRUPA KONSEYİ KİRLİLİĞE VE BENZERİ ETKENLERE BAĞLI FİZİKSEL BOZULMAYA KARŞI KÜLTÜREL MİRASIN BAKIMININ SÜRDÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ TAVSİYE KARARI - R (97) 2, 1997.

   102. AVRUPA KONSEYİ AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ, Floransa, 2000.

   104. KÜLTÜREL İFADE ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE DESTEKLENMESİ SÖZLEŞMESİ, Paris, 2005.

   105. AVRUPA ARKEOLOJİ PLANI, 2005.

   106. UNESCO VİYANA MEMORANDUMU, DÜNYA MİRASI VE MODERN MİMARİ, TARİHİ KENTSEL PEYZAJIN YÖNETİMİ, 2005.

   107. ICOMOS VALETTA PRENSİPLERİ, TARİHİ ŞEHİRLERİN, KASABALARIN VE KENTSEL ALANLARIN KORUNMASI VE YÖNETİMİ, 2011.

   108. ICOMOS FLORANSA BİLDİRGESİ, İNSANİ DEĞER OLARAK MİRAS VE PEYZAJ, 2014.