bilgi@alanbaskanligi.gov.tr

0212 455 32 12

UNESCO 2022 OCAK

25 Şubat 2022

"UNESCO, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlardan ve şiddetin tırmanmasından derin endişe duymaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından belirtildiği gibi, bu tür operasyonlar Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal etmekte ve Birleşmiş Milletler Antlaşması ile bağdaşmamaktadır. UNESCO, kültürel mirasın her türlü zarar görmesinin önlenmesini sağlamak için başta 1954 tarihli Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına Dair Lahey Sözleşmesi ve iki protokolü (1954 ve 1999) olmak üzere uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunmaktadır. Bununla birlikte ilgili sözleşme; çatışma durumlarında gazetecilerin, medya çalışanlarının ve ilgili personelin korunmasına ilişkin 2015 yılındaki, 2222 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı kapsamında, demokratik bir toplumun temel yapı taşlarından biri olarak sivillerin korunmasına katkıda bulunabilecek şekilde özgür, bağımsız ve tarafsız bir medyayı teşvik etme yükümlülüklerini de içermektedir. UNESCO ayrıca çocuklara, öğretmenlere, eğitim personeline okullara yönelik saldırıların önlenmesi ve eğitim hakkının korunması çağrısında bulunmaktadır. Kaynak: Bu metin, https://www.unesco.org/en/articles/unescos-statement-recent-developments-ukraine adresinden yararlanılarak Türkçeye çevrilmiştir." https://www.unesco.org.tr/Home/AnnouncementDetail/5919

15 Şubat 2022

UNESCO tarafından Senegal ve Mauritania’da patlak veren geniş ölçekli ve yayılım hızı yüksek HPAI kuş gribi sebebiyle doğal sit alanlarının tehlikeye düştüğü açıklandı. Bu sit alanları Senegal Djoudj Milli Kuş Barınağı, Diawling Milli Parkı ve Banc D’Arguin Milli Parkı ve patlak veren gribi takiben buradaki kuş popülasyonunun önemli ölçüde azaldığı açıklandı.

14 Şubat 2022

UNESCO Benin’de 8 ve 10 Şubat arasında W Milli Parkı’nı koruyan güvenlik görevlilerine yapılan saldırıyı kınadığını açıkladı. Söz konusu W-Andjari Milli Parkı Benin, Burkina Faso ve Nijer’in ortak dünya mirası olan doğal bir sit alanı.

11 Şubat 2022

Dünya Miras Sözleşmesi’nin Afrika kıtasındaki uygulanabilirliğini tartışmak ve kültürel miras politikalarının uygulanmasındaki etkinliği artırmak adına UNESCO ile Afrika ülkelerinin temsilcileri arasında 31 Ocak’ta düzenlenen “Küresel Öncelik Afrika” (Global Priority Africa) isimli danışma toplantıları tanıtıldı. Toplantıda UNESCO’nun 2030 Sürdürülebilir Gelişim Ajandası ve onun Afrika’daki kültür politikaları için önemi tartışıldı.